Życzenia dla pracowników, upominki firmowe.

Czy wiesz jak wielką rolę we współczesnych organizacjach pełnią pozapłacowe sposoby motywowania pracowników?

Coraz częściej pracownicy oprócz dobrych zarobków cenią sobie przyjazną atmosferę w pracy, możliwość rozwoju i samorealizacji a także uznanie pracodawcy i drobne gesty z jego strony.

A zatem, jeśli chcesz mieć wydajnych pracowników, doceniaj ich pracę, wyróżniaj i nie zapominaj o drobnych gestach jak złożenie gratulacji czy nawet świątecznych życzeń.

Poniżej znajdziesz przykłady życzeń, gratulacji i podziękowań dla pracowników oraz drobne upominki firmowe, na których umieścisz wybraną przez Ciebie treść.


Podziękowania i życzenia dla pracowników

Z okazji Jubileuszu 25 lat pracy zawodowej
składamy Panu
Janowi Kowalskiemu
gorące podziękowania
za trud i wysiłek włożony w rozwój naszej firmy
wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych
oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.
Właściciele firmy XYZ.


Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa…


Życzymy wszystkim naszym pracownikom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.


Staropolskie:
Aby obyczajom prastarym zadość uczynić
tudzież pospólstwu wszelkiemu
jako wiadomym oznajmić, iż pracownik firmy
XYZ
waszmość Jan Kowalski
człek wielkich zasług dla onej kompanii poczynionych
czcigodny i szanowany, którego przewagi niezwykłe
wzorem być mogą dla wszystkich
lat już 20 pracuje
za co Zarząd podziękowania mu składa
a co na wieczną rzeczy pamiątkę na onej wołowej
skórze spisać kazaliśmy i wszystkim
do wiadomości podajemy.
Dnia 1 stycznia Roku Pańskiego 2014


Panu
Janu Kowalskiemu
w dowód wdzięczności i szacunku
za 20 lat pełnej sukcesów pracy
w firmie
XYZ
Prezes Zarządu


Upominki firmowe, dyplomy